Wondzorg

Algemeen:  Bij aanwezigheid van verschillende gradaties van wonden wordt steeds de zwaarste aangerekend.

Wat is “eenvoudige wondzorg”?

Alle wondzorg die niet valt onder de begrippen “complexe wondzorg” of “specifieke wondzorg”. Maar wel bijvoorbeeld het aanbrengen van een verband op een eenvoudige wonde en het verwijderen van draadjes of nietjes. 

Wat wordt verstaan   onder “complexe wondzorg”?

Het verzorgen van: meer dan 1 “eenvoudige wonden”; wond(en) met drain met/zonder aspiratie; wond(en) met wiek en/of irrigatie; wond(en) met stift of uitwendige fixateur; twee- of meervoudige wond(en); tweede- of derdegraads brandwonde(n); ulcus/ulcera; ent(en); doorligwonde(n) met een oppervlakte van minder dan 60 cm²; stoma na colostomie, gastrostomie, ileostomie, cystostomie, ureterostomie; of tracheostomie. 

Mag slechts worden aangerekend indien er een specifiek wondzorg dossier wordt opgemaakt en bijgehouden dat integrerend deel uitmaakt van het verpleegdossier.

Wat wordt verstaan onder “specifieke wondzorg”?

Het verzorgen van tweed- of derdegraads brandwonde(n) of ent(en) met een oppervlakte van 60 cm² of meer; het verzorgen van ulcus of ulcera met een oppervlakte van 60 cm² of meer; het verzorgen van diepe doorligwonde(n) die de pezen en de beenderen aantasten; het debrideren van doorligwonde(n). 

Kan slechts worden aangerekend wanneer de verzorging van de wonde tenminste 30 minuten in beslag neemt, zo niet dient “complexe wondzorg” te worden aangerekend.

Mag slechts worden aangerekend indien er een specifiek wondzorg dossier wordt opgemaakt en bijgehouden dat integrerend deel uitmaakt van het verpleegdossier. 

Inhoud specifiek wondzorgdossier

Dit dossier maakt integraal deel uit van het verpleegdossier en bevat de verpleegkundige anamnese, de klinische beoordeling van de wonde(n)(= verpleegkundige diagnoses), het verzorgingsplan (wondzorg zelf en verpleegkundige interventies) en de evolutie van de resultaten van de wondzorg.

Bezoek van een referentieverpleegkundige wondzorg

Enkel in het geval van “specifieke wondzorg”

Een verpleegkundige met een RIZIV- nummer van een referentieverpleegkundige inzake wondzorg kan nooit de verstrekking 'Bezoek van een referentieverpleegkundige bij specifieke wondzorg' aanrekenen bij een patiënt voor wie hij/zij tevens de vaste verpleegkundige is.
 Deze verstrekking houdt immers in dat de referentieverpleegkundige toezicht en advies verleent met betrekking tot de wonde. De voorwaarde voor het aanrekenen van deze verstrekking is dat ze gebeurt op vraag van de vaste verpleegkundige die de specifieke wondzorg attesteert. Bovendien moet de aanvragende verpleegkundige aanwezig zijn bij het bezoek.

Er is geen doktersvoorschrift vereist. De referentieverpleegkundige dient een verslag op te maken dat voldoet aan volgende eisen:

  • De beschrijving van de wonde
  • De evaluatie van de wonde en van de huidige behandeling
  • De voorgestelde behandeling

Dit verslag dient de referentieverpleegkundige over te maken aan de vaste verpleegkundige

Copyright ©2019 VBZV vzw
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBZV vzw. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door VBZV.