Welke zaken moeten verplicht voorkomen in het verpleegdossier?

  • Identificatie en contactgegevens van de patiënt, zijn mutualiteit, de verpleegkundige en de voorschrijvende volksheer
  • De toe te dienen  zorgen, frequentie, dosis (indien van toepassing)
  • Planning en nationale evaluatie van de verzorging (en)
Copyright ©2019 VBZV vzw
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBZV vzw. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door VBZV.