Welke wondzorg attesteer ik als er verschillende type wondes voorkomen bij een patiënt?

Bij meerder wonden van verschillende gradaties rekent men de zwaarste gradatie aan.

Bv: een patiënt met een eenvoudige en complexe wondzorg: men rekent de complexe wondzorg aan.

Alleen deze zal worden vergoed.

Copyright ©2019 VBZV vzw
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBZV vzw. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door VBZV.