Wat wordt verstaan onder “specifieke wondzorg”?

Het verzorgen van tweede- of derdegraads brandwonde (n) van ent (en) met een oppervlakte van 60 cm² of meer; het verzorgen van ulcus van ulcera met een oppervlakte van 60 cm² meer; het verzorgen van diepe doorligwonde (n) die de pezen en de beenderen aantasten; het debrideren van doorligwonde (n). 

Kan slechts worden aangerekend wanneer de Verzorging van de wonde tenminste 30 minuten in beslag neemt, Zo niet dient “complexe wondzorg” te worden aangerekend.


Mag alleen  worden aangerekend indien er een specifiek wondzorg dossier wordt opgenomen en bijgehouden dat integrerend deel uitmaakt van het verpleegdossier. 

Copyright ©2019 VBZV vzw
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBZV vzw. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door VBZV.