Wat wordt verstaan onder “complexe wondzorg”?

Het verzorgen van: meer dan 1 "eenvoudige wonden"; wond (en) met drain met / zonder aspiratie; wond (en) met wiek en / of irrigatie; wond (en) met stift of uitwendige fixateur; twee- of meervoudige wond (en); tweede- van derdegraads brandwonde (n); ulcus / ulcera; ent (en); doorligwonde (n) met een oppervlakte van minder dan 60 cm²; stoma na colostomie, gastrostomie, ileostomie, cystostomie, ureterostomie; van tracheostomie. 

Mag alleen  worden aangerekend indien er een specifiek wondzorg dossier wordt opgenomen en bijgehouden dat integrerend deel uitmaakt van het verpleegdossier. 

Copyright ©2019 VBZV vzw
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBZV vzw. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door VBZV.