Wat moet u doen in hersteloorden en in instellingen voor mindervaliden?

Bewaart de instelling de eID van de patiënten centraal, bv. op het secretariaat? Dan kunt u de lezing van de eID van alle patiënten uitvoeren nadat u alle zorg hebt verleend, wanneer u factureert via de rubrieken 3 (verstrekkingen verleend in een hersteloord) en 3bis (verstrekkingen verleend in een tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats van mindervaliden).

U kunt dat doen op het einde van de ronde van het einde van de werkdag. De verantwoordelijke van de instelling stelt de eID's op dat ongenblik de deze  ter beschikking.

Als de instelling de eID's van de patienten niet centraal bewaart, dan moet u bij elke patiënt de eID lezen.

Copyright ©2019 VBZV vzw
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBZV vzw. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door VBZV.