Wat moet u doen bij een panne van het informaticasysteem? Hoe moet dit ingebracht worden in recordtype 52, zone 10 en zone 16?

Bij panne van het informaticasysteem moet u:

  • Het INSZ nummer van de patiënt manueel invoeren
  • De waarde 3 (panne informaticasysteem) invoer in recordtype 52, zone 3. In dit geval zullen voor de later ingebrachte gegevens datum en uur niet geregistreerd worden. 
  • De waarde 4 (manuele invoering) invullen in recordtype 52, zone 9.
  • Het serienummer van de drager (eID, ...) invoeren in recordtype 52, zone 16, tenzij een vignet met streepjescode,  een attest van sociaal verzekerde of een attest van verlies of diefstal, aangezien die geen serienummer hebben.  
Copyright ©2019 VBZV vzw
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBZV vzw. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door VBZV.