Wat zijn de 3 verstrekkingen waarbij geen patiëntencontact, gelinkt aan de facturatie, vereist is?

De verstrekkingen zonder nood patiëntcontact zijn:

  • forfaitair  honorarium voor de opmaak van een specifiek verpleegdossier van de diabetische patiënt en overleg met de behandelende arts (423135)

  • verpleegkundig consult in de thuisverpleging (429015)

  • medisch behandelingsadvies en overleg in de handel van de geneesmiddelen per os met akkoord van de rekenend arts (424896).

Bij die verstrekkingen gebruikt u het vignet: u bent uw INSZ-nummer van de patiënt manueel in u bent u de barcode van het vignet.

Copyright ©2019 VBZV vzw
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBZV vzw. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door VBZV.