Wat moet u doen als u met verschillende verpleegkundigen samenwerkt die verschillende softwarepakketten gebruiken?

Als er in het kader van een forfait meerdere patiëntencontacten zijn door verschillende  verpleegkundigen die met verschillende software werken, dan is het mogelijk dat er geen connectiviteit is tussen de verpleegkundige die het forfait factureert en de software van de andere verpleegkundige. Daardoor kunnen de leesgegevens van de 2e verpleegkundige niet automatisch doorgestuurd worden naar de facturerende software. In dat geval is een manuele invoering aangewezen, op basis van de gegevens die de 2e verpleegkundige doorgeeft aan de facturerende verpleegkundige.

Voor dat type van manuele moet moet:

vanaf de gefactureerde maand januari 2018  de waarde 6 gebruiken: 'Gebrek aan interconnectiviteit tussen software'.

Net zoals voor de waarden 3, 4 en 5 moet u in dit geval de datum en het uur van de lezing (zones 6a-6b en 12-13) niet invullen.

Copyright ©2019 VBZV vzw
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBZV vzw. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door VBZV.