Wat moet u doen als de patiënt over geen enkel document beschikt om zich te identificeren of als u vergeten bent de eID van de patiënt te lezen?

In dat geval zal je moeten aanduiden dat het gaat over  een uitgestelde verificatie zonder panne op basis van de manuele invoering van het INSZ-nummer. U bent dan wel sneller de 10% van de manuele invoeringen en het gebruik van een vignet.

Van de gefactureerde maand januari 2018  moet u de waarden 4 van 5 gebruiken:

Waarde 4: Uitgestelde verificatie zonder panne, omdat de patiënt geen geldig identiteitsdocument kon voorleggen. 
Waarde 5: Uitgestelde verificatie zonder panne, omdat vergeten werd om het identiteitsdocument in te lezen.

Bij gebruik van de Waarden 3, 4 of 5 in recordtype 52, zone 3, moet u de datum en het uur van de lezing (zones 6a-6b en 12-13) niet invullen.

Copyright ©2019 VBZV vzw
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBZV vzw. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door VBZV.