Wat mag ik attesteren voor het spoelen van een poortkatheter?

Er zijn 2 mogelijkheden:

Vb1: Patiënt X komt thuis na een chemo-kuur met een infuus lopend via zijn poortkatheter. Er is gevraagd het infuus te verwijderen en een heparineslot te plaatsen  of spoelen van de catheter

Gerust mag u volgende verstrekkingen attesteren:  

“Basisverstrekking”

 +

"  Toedienen van geneesmiddelen, inclusief de vervanging van het heparineslot, via een directe intraveneuze behandelingweg van via een eerder geplaatst intraveneuze katheter ALLEEN WANNEER HET HEPARINESLOT WORDT GEPLAATST,

INDIEN ALLEEN DOORSPOELEN MET SERUM VERVALT DIT NUMMER

+

"Verwijdering van een verblijfskatheter van van een specifiek medicijn dat de behandeling van een medische oplossing in een implanteerbare"


Enkel een doktersvoorschrift is vereist, geen zorgplan!


Vb2: Patiënt Y heeft een poortkatheter die regelmatig gespoeld moet worden (en er een nieuwe heparineslot geplaatst te worden.)


Gerust mag u volgende verstrekkingen attesteren:

Basisverstrekking"

 +

"Plaatsing van een verblijfskatheter van een specifiek medicijn dat de toediening van een medische oplossing in een implanteerbare kamer"


+

 "  Toedienen van geneesmiddelen, inclusief de vervanging van het heparineslot, via een directe intraveneuze toedieningsweg van via een eerder geplaatst intraveneuze katheter"

ALLEEN WANNEER HET HEPARINESLOT WORDT GEPLAATST,

INDIEN ALLEEN DOORSPOELEN MET SERUM VERVALT DIT NUMMER

Hier mag u de "plaatsing" van de naald  gebruiken.

Enkel een doktersvoorschrift is vereist in dit geval, geen zorgplan.

Copyright ©2019 VBZV vzw
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBZV vzw. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door VBZV.