Wat is het verschil tussen een palliatief forfait PP en een PN?

De patiënt is palliatief , maar komt niet in aanmerking voor een Forfait (omdat de patiënt niet zwaar zorgafhankelijk is, omdat een andere persoon het toilet geeft,  of de Katz- scores geven aan dat de patiënt enkel recht heeft op 2 toiletten per week , of  de patiënt komt gewoon niet in aanmerking voor een toilet). Maar er moeten wel andere zorgen worden geleverd vermeld uit puntje 1 en het geheel van deze zorgen komen boven het bedrag van het dagplafond

In dit geval attesteert u het tarief PP. Dit is het palliatief dagplafond.


De patiënt is palliatief en komt niet in voor een Forfait ( de katz-scores geeft aan dat de patiënt  2 toiletten per week krijgt, of de patiënt komt gewoon niet in aanmerking voor een toilet). Maar er  dienen andere verstrekkingen te worden verleend en het geheel van deze zorgen komen niet boven het bedrag van het dagplafond

Dan mag u de verpleegkundige zorgen die vermeld staan in puntje 1 gewoon attesteren. En daar boven op het supplementair honorarium voor zorgen aan palliatieve patiënten PN attesteren.

Copyright ©2019 VBZV vzw
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBZV vzw. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door VBZV.