Wat is “eenvoudige wondzorg”?

Alle wondzorg die niet valt onder de begrippen "complexe wondzorg" van "specifieke wondzorg". Maar wel bij het aanbrengen van een   verband en bij het verwijderen van  draadjes en nietjes.

Copyright ©2019 VBZV vzw
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBZV vzw. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door VBZV.