Wanneer mag u de streepjescode van de eID gebruiken?

Als het identiteitsdocument van uw patiënt een chip bevat, moet u altijd de chip inlezen om evidente veiligheidsredenen (artikel 32/4 van de van 28 juli 2003).

Als je een identiteitsdocument gebruikt zonder chip van als de kaartlezer onbeschikbaar is, hebt u de keuze tussen:

  • inlezen van de streepjescode van QR-Code indien mogelijk

  • manuele verzending van de gegevens.

Copyright ©2019 VBZV vzw
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBZV vzw. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door VBZV.