Wanneer en hoe kan ik oogindruppeling attesteren ?

Enkel indien de druppels POSTOPERATIEF worden verklaard kan men deze zorg attesteren. Dus niet in geval van oogletsel, ooginfectie, ... en dit gedurende maximum 30 dagen te tellen vanaf de dag van de operatie.

Wordt terugbetaald tot het dagplafond  wordt bereikt (+/- 3 bezoeken). Overige bezoeken kunnen rechtstreeks aan de patiënt worden aangerekend.

Let op: deze zorg mag alleen worden aangerekend indien dit de enige zorg is die tijdens het betreffende bezoek wordt aangerekend. 

Copyright ©2019 VBZV vzw
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBZV vzw. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door VBZV.