U moet in minstens 90 % van de gevallen de identiteit van uw patiënt verifiëren aan de hand van de elektronische lezing van de elektronische identiteitskaart of een geldig identiteitsdocument. Waarop slaat deze 90 %?

Elke individuele verpleegkundige moet deze 90 % bereiken. De periode waarop deze 90 % slaat, moet nog vastgelegd worden. Vanaf 01.10.2017 bent u verplicht om de identiteit van uw patiënt elektronisch te verifiëren  bij elk patiëntencontact.
 Als u het INSZ-nummer manueel invoert of u maakt gebruik van een vignet (zowel elektronische lezing streepjescode als manuele invoering INSZ-nummer), wordt het geval niet meegeteld bij de berekening van het streefcijfer van 90%.
 
Wanneer u de 10 % door manuele invoeringen van het INSZ-nummer en het gebruik van een vignet zou overschrijden, wil dit louter zeggen dat u “gevlagd” bent en dat nazicht van de situatie mogelijks wenselijk is. De overschrijding kan aldus ook perfect gerechtvaardigd zijn.

Copyright ©2019 VBZV vzw
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBZV vzw. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door VBZV.