Updated Articles

 1. FAQ's nomenclatuur algemeen

 2. Wat mag ik attesteren voor het spoelen van een poortkatheter?

  Er zijn 2 mogelijkheden: Vb1: Patiënt X komt thuis na een chemo-kuur met een infuus lopend via zijn poortkatheter. Er is gevraagd het infuus te verwijderen en een heparineslot te plaatsen   of spoelen van de catheter Gerust mag u...
 3. Wanneer en hoe kan ik oogindruppeling attesteren ?

  Enkel indien de druppels POSTOPERATIEF worden verklaard kan men deze zorg attesteren. Dus niet in geval van oogletsel, ooginfectie, ... en dit gedurende maximum 30 dagen te tellen vanaf de dag van de operatie. Wordt terugbetaald tot het dagplafond...
 4. Technische verpleegkundige verstrekkingen

  Al deze zorgen worden vooraf gegaan door een “ basisverstrekking ” ,  zijn “ dagplafond onderhevig” en kan men ook niet boven op de forfaits voor zwaar zorgbehoevende patiënten attesteren alsook niet boven o...
 5. FAQ's verpleegdossier

 6. FAQ's ivm de plaats en het tijdstip van de verpleegkundige verzorging

 7. FAQ's mbt het verpleegkundig consult

 8. FAQ's Specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen (STVV)

 9. Forfaits voor zwaar zorgafhankelijke patiënten

  Is een Forfaitair bedrag dat 1x per verzorgingingsdag kan worden geattesteerd. In deze Forfaits zitten alle verpleegkundige verstrekkingen die worden opgeroepen in puntje 1. van de nomenclatuur Er moet steeds een toilet worden uitgevoer...
 10. Wondzorg

  Algemeen:  Bij aanwezigheid van verschillende gradaties van wonden wordt steeds de zwaarste aangerekend. Wat is “eenvoudige wondzorg”? Alle wondzorg die niet valt onder de begrippen “complexe wondzorg” of “spec...