Popular Articles

 1. Wat mag ik attesteren voor het spoelen van een poortkatheter?

  Er zijn 2 mogelijkheden: Vb1: Patiënt X komt thuis na een chemo-kuur met een infuus lopend via zijn poortkatheter. Er is gevraagd het infuus te verwijderen en een heparineslot te plaatsen   of spoelen van de catheter Gerust mag u...
 2. FAQ's nomenclatuur algemeen

 3. Technische verpleegkundige verstrekkingen

  Al deze zorgen worden vooraf gegaan door een “ basisverstrekking ” ,  zijn “ dagplafond onderhevig” en kan men ook niet boven op de forfaits voor zwaar zorgbehoevende patiënten attesteren alsook niet boven o...
 4. FAQ's Specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen (STVV)

 5. Wat wordt verstaan onder “complexe wondzorg”?

  Het verzorgen van: meer dan 1 "eenvoudige wonden";  wond (en) met drain met / zonder aspiratie;  wond (en) met wiek en / of irrigatie;  wond (en) met stift of uitwendige fixateur;  twee- of meervoudige wond (en);&...
 6. Wondzorg

  Algemeen:  Bij aanwezigheid van verschillende gradaties van wonden wordt steeds de zwaarste aangerekend. Wat is “eenvoudige wondzorg”? Alle wondzorg die niet valt onder de begrippen “complexe wondzorg” of “spec...
 7. Wat zijn de 3 verstrekkingen waarbij geen patiëntencontact, gelinkt aan de facturatie, vereist is?

  De verstrekkingen zonder nood patiëntcontact zijn: forfaitair  honorarium voor de opmaak van een specifiek verpleegdossier van de diabetische patiënt en overleg met de behandelende arts (423135) verpleegkundi...
 8. FAQ's verpleegdossier

 9. Forfaits voor zwaar zorgafhankelijke patiënten

  Is een Forfaitair bedrag dat 1x per verzorgingingsdag kan worden geattesteerd. In deze Forfaits zitten alle verpleegkundige verstrekkingen die worden opgeroepen in puntje 1. van de nomenclatuur Er moet steeds een toilet worden uitgevoer...
 10. FAQ's e-ID