Technische verpleegkundige verstrekkingen

Al deze zorgen worden vooraf gegaan door een basisverstrekking,  zijndagplafond onderhevig” en kan men ook niet boven op de forfaits voor zwaar zorgbehoevende patiënten attesteren alsook niet boven op de forfaits voor palliatieve patiënten.

Voor al deze zorgen is een doktersvoorschrift voldoende. 

Verstrekkingen die men 1x per verzorgzitting  mag attesteren zijn: 

 • Toedienen van geneesmiddelen, waaronder de vervanging van het heparineslot, via een directe intraveneuze toedieningweg of via een eerder geplaatste intraveneuze katheter
 • Toedienen van geneesmiddelen langs intramusculaire, subcutane of hypodermale toedieningweg
 • Toedienen van geneesmiddelen langs intramusculaire, subcutane, hypodermale of intraveneuze toedieningweg in verschillende injectieplaatsen
 • Aanbrengen van zalf of van een geneeskrachtig product *
 • Aanbrengen van oogdruppels en/of oogzalf in de postoperatieve fase *
 • In het kader van compressietherapie : aanbrengen van bandage(s), compressieverband(en), aandoen en/of uittrekken van kous(en) *
 • Eenvoudige wondzorg met uitzondering van de verstrekkingen die vallen onder de codenummers 424255, 424270, 424292 en 424314 (codes staan voor: toezicht op bioactief verband en aanbrengen van zalf of geneeskundig product)
 • Complexe wondzorg
 • Specifieke wondzorg
 • Blaassondage; blaasinstillatie;  blaasspoeling
 • Aseptische vulvazorgen of  vagina-irrigatie of aspiratie luchtwegen
 • Manueel verwijderen van faecalomen of  lavement en/of toediening van medicamenteuze oplossingen via rectale sonde of  gastro- intestinale tubage en drainage of darmspoeling; enterale voeding via maagsonde of gastro- of enterostomiesonde

Verstrekkingen die men 1x per verzorgingsdag mag attesteren zijn:

 • Hygiënische verzorging (toiletten)
 • Toezicht op wonde met bioactief verband**
 • Voorbereiding en toediening van medicatie bij chronische psychiatrische patiënten* *

* =  Mogen tijdens dezelfde zorgzitting niet gecumuleerd worden met enige andere zorg uit deze lijst

** = Mogen tijdens dezelfde verzorgingsdag niet gecumuleerd worden met enige andere zorgen uit deze lijst 

Copyright ©2019 VBZV vzw
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBZV vzw. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door VBZV.