New Articles

 1. FAQ's Specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen (STVV)

 2. Heeft het inlezen van de eID gevolgen voor het aanvragen van de telematicapremie?

  Voor de telematicapremie is het van geen belang van het inlezen van de eID met een gehomologeerd pakket van met een ander pakket gebeurt. Uw aanvraag voor de telematicapremie wordt niet beveiligd geblokkeerd. ...
 3. Wat moet u doen in hersteloorden en in instellingen voor mindervaliden?

  Bewaart de instelling de eID van de patiënten centraal, bv.  op het secretariaat? Dan kunt u de lezing van de eID van alle patiënten uitvoeren nadat u alle zorg hebt verleend, wanneer u factureert via de rubrieken 3 (verstrekkingen...
 4. Wat moet u doen bij de 3 verstrekkingen die meerdere patiëntencontacten vereisen?

  U moet bij verstrekkingen die meerdere zittingen onder 1  nomenclatuurcode attesteren, bij elk patiëntencontact de eID inlezen. Die verstrekkingen zijn: forfaitair  honorarium voor diabetes educatie tot ...
 5. Wat zijn de 3 verstrekkingen waarbij geen patiëntencontact, gelinkt aan de facturatie, vereist is?

  De verstrekkingen zonder nood patiëntcontact zijn: forfaitair  honorarium voor de opmaak van een specifiek verpleegdossier van de diabetische patiënt en overleg met de behandelende arts (423135) verpleegkundi...
 6. Wanneer mag u de streepjescode van de eID gebruiken?

  Als het identiteitsdocument van uw patiënt een chip bevat, moet u altijd de chip inlezen om evidente veiligheidsredenen (artikel 32/4 van de van 28 juli 2003). Als je een identiteitsdocument gebruikt zonder chip van als de kaartlezer onb...
 7. Wat moet u doen als de patiënt weigert zijn eID te laten lezen?

  In dat geval kunt u geen  derdebetalersregeling toepassen voor die patiënt. ...
 8. Forfaits voor zwaar zorgafhankelijke patiënten

  Is een Forfaitair bedrag dat 1x per verzorgingingsdag kan worden geattesteerd. In deze Forfaits zitten alle verpleegkundige verstrekkingen die worden opgeroepen in puntje 1. van de nomenclatuur Er moet steeds een toilet worden uitgevoer...
 9. Wondzorg

  Algemeen:  Bij aanwezigheid van verschillende gradaties van wonden wordt steeds de zwaarste aangerekend. Wat is “eenvoudige wondzorg”? Alle wondzorg die niet valt onder de begrippen “complexe wondzorg” of “spec...
 10. Welke zaken moeten verplicht voorkomen in het verpleegdossier?

  Identificatie en contactgegevens van de patiënt, zijn mutualiteit, de verpleegkundige en de voorschrijvende volksheer De toe te dienen  zorgen, frequentie, dosis (indien van toepassing) Planning en nationale evaluatie van de verzorging ...