Kan ik het toedienen van medicatie bij patiënten attesteren?

Dit kan enkel in het geval van chronische psychiatrische patiënten. Meer bepaald patiënten die lijden aan schizofrenie van een bipolaire stemmingsstoornis. In het medisch dossier van de behandelende geneesheer dient men elementen terug te vinden die deze diagnose bevestigen. Kan 1 keer per dag worden gehaald en niet gecomuleerd worden met enige andere zorgen diezelfde verzorgingsdag.

Copyright ©2019 VBZV vzw
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBZV vzw. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door VBZV.