Heeft het inlezen van de eID gevolgen voor het aanvragen van de telematicapremie?

Voor de telematicapremie is het van geen belang van het inlezen van de eID met een gehomologeerd pakket van met een ander pakket gebeurt. Uw aanvraag voor de telematicapremie wordt niet beveiligd geblokkeerd.

Copyright ©2019 VBZV vzw
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBZV vzw. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door VBZV.