Forfaits voor zwaar zorgafhankelijke patiënten

 • Is een Forfaitair bedrag dat 1x per verzorgingingsdag kan worden geattesteerd.
 • In deze Forfaits zitten alle verpleegkundige verstrekkingen die worden opgeroepen in puntje 1. van de nomenclatuur
 • Er moet steeds een toilet worden uitgevoerd als mannen een Forfait attesteert.
 • FFA en FFB is er maar 1 Bezoek verplicht peruuringsdag, meer kan.
 • Bij een FFC zijn er 2 bezoeken veplicht per verzorgingingsdag. Zo niet wordt de uitbetaling verlaagt tot een FFB.
 • Elke zorg, vervat in het forfait, dient overgemaakt te worden aan de mutualiteit door middel van pseudocodes (zou de software automatisch moeten doen)

Katz- scores voor een FFA:

 • "Zich wassen": 3 of 4
 • "Zich kleden": 3 of 4

"Transfer en verplaatsingen" en / of "Toiletbezoek": een van beide moet 3 van 4 scoren zijn

Katz- scores voor een FFB

 • "Zich wassen": 3 of 4
 • "Zich kleden": 3 of 4
 • "Transfer en verplaatsingen": 3 of 4
 • "Toiletbezoek": 3 van 4
 • "Continentie" en / of "Eten": een van beide moet 3 van 4 scoren

Katz- scores voor een FFC

 • "Zich wassen": 4
 • "Zich kleden": 4
 • "Transfer en verplaatsingen": 4
 • "Toiletbezoek": 4
 • "Continentie" en / of "Eten": een van beide moet 3 van 4 scoren

Om de inhoud van de scores te kennen kan  je de richtlijnen van de evaluatieschaal terugvinden zien .


Copyright ©2019 VBZV vzw
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBZV vzw. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door VBZV.