FAQ's nomenclatuur algemeen

Wanneer en hoe kan ik oogindruppeling attesteren ?

Kan ik het toedienen van medicatie bij patiënten attesteren?

Wat is “eenvoudige wondzorg”?

Wat wordt verstaan onder “complexe wondzorg”?

Wat wordt verstaan onder “specifieke wondzorg”?

Welke wondzorg attesteer ik als er verschillende type wondes voorkomen bij een patiënt?

Wat is het verschil tussen een palliatief forfait PP en een PN?

Copyright ©2019 VBZV vzw
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBZV vzw. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door VBZV.