FAQ's e-ID

U moet in minstens 90 % van de gevallen de identiteit van uw patiënt verifiëren aan de hand van de elektronische lezing van de elektronische identiteitskaart of een geldig identiteitsdocument. Waarop slaat deze 90 %?

Wat moet u doen als de patiënt over geen enkel document beschikt om zich te identificeren of als u vergeten bent de eID van de patiënt te lezen?

Wat moet u doen bij een panne van het informaticasysteem? Hoe moet dit ingebracht worden in recordtype 52, zone 10 en zone 16?

Wat moet u doen als u met verschillende verpleegkundigen samenwerkt die verschillende softwarepakketten gebruiken?

Wat moet u doen als de patiënt weigert zijn eID te laten lezen?

Wanneer mag u de streepjescode van de eID gebruiken?

Wat zijn de 3 verstrekkingen waarbij geen patiëntencontact, gelinkt aan de facturatie, vereist is?

Wat moet u doen bij de 3 verstrekkingen die meerdere patiëntencontacten vereisen?

Wat moet u doen in hersteloorden en in instellingen voor mindervaliden?

Heeft het inlezen van de eID gevolgen voor het aanvragen van de telematicapremie?

Copyright ©2019 VBZV vzw
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBZV vzw. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door VBZV.