Updated Articles

 1. Technische verpleegkundige verstrekkingen

  Al deze zorgen worden vooraf gegaan door een “ basisverstrekking ” ,  zijn “ dagplafond onderhevig” en kan men ook niet boven op de forfaits voor zwaar zorgbehoevende patiënten attesteren alsook niet boven o...
 2. FAQ's nomenclatuur algemeen

 3. FAQ's verpleegdossier

 4. FAQ's ivm de plaats en het tijdstip van de verpleegkundige verzorging

 5. FAQ's mbt het verpleegkundig consult

 6. Wat mag ik attesteren voor het spoelen van een poortkatheter?

  Er zijn 2 mogelijkheden: Vb1: Patiënt X komt thuis na een chemo-kuur met een infuus lopend via zijn poortkatheter. Er is gevraagd het infuus te verwijderen en een heparineslot te plaatsen   of spoelen van de catheter Gerust mag u...
 7. FAQ's Specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen (STVV)

 8. Forfaits voor zwaar zorgafhankelijke patiënten

  Is een Forfaitair bedrag dat 1x per verzorgingingsdag kan worden geattesteerd. In deze Forfaits zitten alle verpleegkundige verstrekkingen die worden opgeroepen in puntje 1. van de nomenclatuur Er moet steeds een toilet worden uitgevoer...
 9. Wondzorg

  Algemeen:  Bij aanwezigheid van verschillende gradaties van wonden wordt steeds de zwaarste aangerekend. Wat is “eenvoudige wondzorg”? Alle wondzorg die niet valt onder de begrippen “complexe wondzorg” of “spec...
 10. Welke zaken moeten verplicht voorkomen in het verpleegdossier?

  Identificatie en contactgegevens van de patiënt, zijn mutualiteit, de verpleegkundige en de voorschrijvende volksheer De toe te dienen  zorgen, frequentie, dosis (indien van toepassing) Planning en nationale evaluatie van de verzorging ...